Καλώς ήρθατε στο Ιστολόγιο συνεργασίας νηπιαγωγών 35ης Περιφέρειας. Η συμμετοχή σας θέλω να πιστεύω πως θα το αναθρέψει, θα το μεγαλώσει, θα το αναπτύξει...
Η σχολική Σύμβουλος: Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη
RSS

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Πολυθέσια Νηπιαγωγεία και Ωράριο Νηπιαγωγώντο άρθρο 39 παραγρ. 5 & 7 του σχεδίου νόμου "Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις", περιλαμβάνει δύο διατάξεις που αφορούν την Προσχολική Αγωγή. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται:

Σχετικά με την παράγραφο 5 δηλαδή για τη σύσταση πολυθέσιων νηπιαγωγών ήταν απαίτηση τόσο του κλάδου όσο και των σχολικών συμβούλων (το αναφέραμε κάθε χρόνο στις ετήσιες εκθέσεις μας προς τους αρμόδιους φορείς) και είναι ευχής έργο που τελικά (με σχετικές Υ.Α) θα διευκολύνει την οργάνωση και λειτουργία κυρίως των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων σε σχολικά συγκροτήματα..
Σε ότι αφορά την παράγραφο 7 (ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο νηπιαγωγών) χρειάζεται να δούμε πως "ερμηνεύεται" η εφαρμογή των λεπτομερειών αφού προκύψει σχετική Υ.Α. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου