Καλώς ήρθατε στο Ιστολόγιο συνεργασίας νηπιαγωγών 35ης Περιφέρειας. Η συμμετοχή σας θέλω να πιστεύω πως θα το αναθρέψει, θα το μεγαλώσει, θα το αναπτύξει...
Η σχολική Σύμβουλος: Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη
RSS

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

Χάρισε μου το χάδι σου να βγάλω φτερά

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018


Σχετική εικόνα

Το παρόν blog ολοκληρώνει την παρουσία του και σταματά τη λειτουργία του, καθώς είχε δημιουργηθεί για την έκφραση, επικοινωνία και συνεργασία των Νηπιαγωγών της 35ης Περιφέρειας Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής με πρωτοβουλία μου.
Η κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων κάθε ειδικότητας εκπαιδευτικών αποτελεί τον λόγο λήξης και του blog.
Πολλές ευχαριστίες για όσες/ους συνεργάστηκαν με αναρτήσεις τους και όσες/ους μας "δάνεισαν" ιδέες και προτάσεις για να διαδοθούν μέσω του  blog μας.
Ένα παράθυρο επικοινωνίας κλείνει, αφήνει όμως πολύ οξυγόνο για άλλες συνέχειες!
Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Αλλαγές στο Προεδρικό Διάταγμα για τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Αλλαγές στο Προεδρικό Διάταγμα για τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

 https://www.esos.gr/arthra/57696/allages-sto-proedriko-diatagma-gia-ta-dimotika-kai-nipiagogeia

 Σειρά τροποποιητικών διατάξεων επί του Προεδρικού Διατάγματος   79/2017 (Α ́ 109) για τη λειτουργία των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου  για τις συγχωνεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίου Πανεπιστημίου - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, που κατατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) της Βουλής.  

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις έχουν ως εξής:
Το π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως εξής:
α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου.».
β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμένουν στο σχολείο για να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.».
γ) η παρ. 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η σχολική περιφέρεια των τμημάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία καθορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.».
δ) το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
αα) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ως Πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταμένους νηπιαγωγείου, ως μέλη.»
ββ) το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α ́ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.».
γγ) η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου.».
ε) το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
αα) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων ως πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη.».
ββ) το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α ́ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.».
γγ) η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α’ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.».
στ) η περίπτ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν την κατάταξή τους σε τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. με την οποία συστήνεται η εγγραφή του μαθητή σε γενικό σχολείο,».
ζ) το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
αα) η περίπτ. ι ́ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντονισμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),».
ββ) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο διευθυντής του σχολείου αποστέλλει προς ενημέρωση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων τον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δράσεων, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρόγραμμα εφημεριών.».
γγ) η περίπτ. δ ́ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,».
η) το Κεφάλαιο Α ́ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για έγκριση. Ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών  θεμάτων επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».
ββ) η παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο οικείος προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων εισηγείται εγγράφως μέσω του διευθυντή εκπαίδευσης, στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία.».
γγ) το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α ́ της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.».
δδ) Η παρ. 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/τμημάτων, ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων.».
εε) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εωσότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ύστερα από εισήγηση του διευθυντή. Συγκεκριμένα, αξιοποιείται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετημένοι στη σχολική μονάδα.».
στστ) Η περίπτ. γ ́ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς και η ημέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, κοινοποιείται στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.».
ζζ) το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. ζ ́ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος πρωινής ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων, με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.».
ηη) το πρώτο εδάφιο της περίπτ. θ ́ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα».
θθ) η περίπτ. ιβ ́ της παρ. 16 τροποποιείται ως εξής:
«ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ορίζονται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνοι Ολοήμερου Προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα του Ολοήμερου Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου του ολοήμερου προγράμματος, στους οποίους ανατίθεται η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας (14.15-15.00) του ολοήμερου προγράμματος.».
θ) το Κεφάλαιο Β ́ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Ω.Π.Δ. συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή ή τον προϊστάμενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων:
α) επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του Σχολείου,
β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να
αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων.».
ββ) η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και ο/οι εκπαιδευτικός/ οί που διδάσκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήμερο πρόγραμμα:
α) κοινοποιείται στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
β) επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος,
γ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.».
γγ) η περίπτ. δ ́ της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Όταν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης.».
δδ) η περίπτ. ε ́ της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του διευθυντή -προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής μαθητών.».
ι) το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
αα) η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.».
ββ) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για έγκριση.».
δδ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μαθητών κάθε τμήματος/τάξης.».
εε) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο φορές ανά διδακτικό έτος με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία ενημερώνεται ο οικείος διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».
στστ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στην περίπτ. β ́ της παρ. 2 προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και την ενημέρωση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.»
ιγ) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17 Επιμορφωτικές δράσεις
1. Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες το χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύμφωνα με την περίπτ. στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985.
2. Σκοπός των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ή την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαμόρφωση του θεματικού περιεχομένου των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή ομάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις.
3. Μέσα στα χρονικά διαστήματα από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου μπορεί να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου επιμορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».
ιδ) το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
αα) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστεγαζόμενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώμη των διευθυντών ή των προϊσταμένων των σχολείων, του συλλόγου διδασκόντων και του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές και τους γονείς /κηδεμόνες τους.».
ββ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».
ιε) Στα Παραρτήματα, όπου γίνεται αναφορά σε «ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.».

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Καλό Καλοκαίρι!


Το πρόβλημα στην τάξη δεν είναι η διδασκαλία αλλά η διαχείρισή της (fresh-education)


 Σχετική εικόνα


Άρθρο του Στασινάκη Παναγιώτη στο 

FRESH-EDUCATION 

 


 

 

Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

Επιμορφωτική συνάντηση Νηπιαγωγών της 35ης ΠεριφέρειαςΤη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., στην Έδεσσα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Π.Ε Πέλλας, στο πλαίσιο της λήξης της σχολικής χρονιάς 2017-2018, θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική-ενημερωτική συνάντηση για όλες/ους τις/ους Νηπιαγωγούς της 35ης Περιφέρειας Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής, με θέμα:

«Απολογισμός & Καλές διδακτικές πρακτικές εφαρμοσμένες
στα Νηπιαγωγεία της 35ης Περιφέρειας»

            Πρόκειται να παρουσιαστούν, συνοπτικά, προγράμματα που υλοποιήθηκαν τη σχολική χρονιά 2017-18 από τις νηπιαγωγούς της 35ης Περιφέρειας στις τάξεις των νηπιαγωγείων τους και αφορούν σχολικές δραστηριότητες, e-twinning, teachers4europe, κλπ.   όπως αναφέρονται αναλυτικά στο παρακάτω πρόγραμμα της επιμορφωτικής συνάντησης.

Χρονική διάρκεια
Θέμα
Νηπιαγωγός/οί
Νηπιαγωγείο/α
9.00-9.30
Ενημέρωση-απολογιστικά στοιχεία Σχολικής Συμβούλου-Ανακοινώσεις
Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη
35η Περιφέρεια
9.30-9.50
Πρόγραμμα Teachers For Europe    "Η παραδοσιακή φορεσιά ταξιδεύει στον χρόνο"
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Education LEADERS Awards 2018
Στέλλα Ντίνου
4ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας
9.50-10.15
"Ένα ταξίδι από το σήμερα στο χθες με Ζέα και Ιπποφαές"
Αικατερίνη Μαυρογονάτου
13ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών
10.15-10.40
Δίκτυο Γλώσσα και Τέχνη/Ιστορίες και Εικόνες: Δραστηριότητες προφορικού λόγου με αφορμή πίνακες ζωγραφικής
Γιανταμίδου Αθηνά
4ο Νηπιαγωγείο Κρύας Βρύσης
10.40-11.00
Δίκτυο Γλώσσα και Τέχνη/Ιστορίες και Εικόνες: Ιστορίες και παιχνίδια με 6 πίνακες ζωγραφικής
Δέσποινα Αντωνιάδου, Τσακαλακίδου Εύη
Νηπιαγωγείο Καλυβίων
11.00-11.20
7 Περιπετειακοί μύθοι-Ένας για κάθε ημέρα της εβδομάδας (βιβλίο)
Αργυρώ Παπαδάκη
Νηπιαγωγείο Εκκλησοχωρίου
11.20-12.40
Πρόγραμμα etwinning  "Ένας δράκος με γυαλιά ψάχνει καθαρά νερά"
Στέλλα Ντίνου
4ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας
12.40-12.45
Λήξη εργασιών


Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Χρυσό Βραβείο EDUCATION LEADERS AWARDS στο 4ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας (νηπιαγωγός Στέλλα Ντίνου)


 EDUCATION LEADERS AWARDS: Χρυσό βραβείο στο 4ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας με εργασία του τμήματος της Νηπιαγωγού Στέλλας Ντίνου με θέμα 
 
"Η παραδοσιακή φορεσιά ταξιδεύει στο χρόνο"

Γράφει η Στέλλα Ντίνου:

Η εργασία «η παραδοσιακή φορεσιά ταξιδεύει στο χρόνο» ήταν μία εργασία η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαικού προγράμματος Teachers For Europe.Ήταν πραγματικά μία πρόκληση αφού παρόμοιο πρόγραμμα δεν είχε υλοποιηθεί ξανά από Νηπιαγωγεία όπως με ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι του προγράμματος. Το πρόγραμμα στήθηκε σταδιακά λιθαράκι λιθαράκι μιας και επρόκειτο να εστιάσουμε σε θέματα όπως η πολιτιστική κληρονομιά, η μουσική παράδοση, η εθνική ταυτότητα, έννοιες άγνωστες για την ηλικία των 4-5 χρόνων.
Οι κύριοι στόχοι μας ήταν:
• Να εμπλουτίσουν τα παιδιά τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον που παρουσιάζεται  σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και να ενισχύσουν τη  συμμετοχή τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο.
• Να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα.
• Να αποτελέσουν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την αρμονική συνεργασία των κρατών και την βελτίωση των συνθηκών ζωής τους.
• Να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μία καταπληκτική ομάδα παιδιών και πολύ συνεργάσιμοι γονείς μας οδήγησαν στην επίτευξη του στόχου μας.
 Τα παιδιά αντιλήφθηκαν ότι όλοι οι λαοί αν και διαφέρουμε στο πολιτιστικό κομμάτι ωστόσο είμαστε ίδιοι ως προς τις επιδιώξεις μας που αφορούν στην ειρηνική συνύπαρξη, στη συνεργασία και στην αλληλεγγύη.  Τα παιδιά κατανόησαν τα στοιχεία που είχαν σχέση με την παράδοση, τη συνέχιση και την διαφύλαξη της. Ένιωσαν περήφανα για την καταγωγή και τις ρίζες τους.
 Το πρόγραμμα μας αξιολογήθηκε τον Μάιο του 2017 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής  επιτροπής στην Ελλάδα και πήρε την πρώτη θέση ανάμεσα σε άλλα προγράμματα εκπαιδευτικών της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρώτη θέση έδινε τη δυνατότητα στους επιτυχόντες για ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες με επισκέψεις στο Ευρωπαϊκά κοινοβούλιο, την Comission αλλά και την ενημέρωση μας πάνω σε εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά ζητήματα .

Φέτος η επιτυχία συνεχίζεται. Κερδίσαμε το Χρυσό βραβείο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό EDUCATION LEADERS AWARDS. Ο συγκεκριμένος θεσμός έχει σαν στόχο την ανάδειξη και τη βράβευση των βέλτιστων πρακτικών που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης. Αρχικός στόχος είναι η συμμετοχή και η κατάθεση της προσπάθειας όχι απλά για να κριθεί αλλά και για να εμπνευστεί η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολο της. Κατά δεύτερον είναι η διάκριση ώστε να ξεχωρίσουν οι καλύτερες και οι πιο ιδιαίτερες προσπάθειες.

Ιδιαίτερη ήταν η χαρά και η συγκίνηση ακούγοντας το όνομα του νηπιαγωγείου μας να δεσπόζει στην πρώτη θέση για την κατηγορία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανάμεσα σε άλλες 50 εργασίες από δημόσια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, κολλέγια, ιδιωτικά και δημόσια ΙΕΚ, και διάφορους ΜΚΟ εκπαιδευτικούς οργανισμούς ανά την Ελλάδα.
Ιδιαίτερα σημαντική για την υλοποίηση του προγράμματος μας ήταν η συνεργασία των χορευτικών συλλόγων και των λαογραφικών φορέων της πόλης μας.